Haustminiatyr 2020

Resultat frå «heimebaneskytinga» på miniatyrstemnet vårt blir lagt inn fortløpande etter kvart som vi får inn rusultat frå laga.

Følg med på resultata i menyen Live frå skytebana.