Storviltprøve 2020

Skyttarlaget arrangerer jakttrening og oppskyting i sommar.

Sjølv om det er gjort bestemmelsar frå Miljødirektoratet, om at jegerar som skaut opp til prøve i fjor slepp å skyte opp i år, oppmodar Sunnylven skyttarlag  jegerar til likevel å ta turen innom skytebana i Hyttehola for prøveskot og trening.

Før ferien

Onsdag 24/6
Fredag 26/6

Etter ferien
Onsdag 12/8
Fredag 14/8
Onsdag 19/8
Fredag 21/8
Onsdag 26/8
Fredag 28/8

Tidspunktet blir frå klokka 18-20 alle dagar.

Vi vil også oppmode alle til å betale inn medlemskap til skyttarlaget også i år slik at inntektene til laget ikkje blir mindre enn dei må bli. Det vil vi sette stor pris på. Når det gjeld dei som kjem på skytebana for å skyte så vil det vere same prosedyre som tidlegare at ein må vere medlem.

For dei som vel å ikkje skyte, men som likevel vil sponse laget så kan ein gjere det via Vipps eller bank/faktura. Vippsnummeret til skyttarlaget er 114445, Ta eventuelt kontakt med kasserar Bård Øye (tlf. 97189565) og be om faktura.

Dei ulike satsane er:

Medlemskap over 18 år 300,-  Medlemskap under 18 år 200,- Treningsskot 150,- Oppskyting 150,-

Merk gjerne beløpet med kva betalinga gjeld.

Smitteverntiltak

På grunn av korona-situasjonen må skyttarlaget ta i bruk smitteverntiltak for å begrense risiko for at det vert utvikla smitte under jegerkveldane:

–       Spriting ved inngang/utgang på standplass
–       Protokollføring av frammøtte på baneanlegget
–       Fakturering/Vipps ved betalingar
–       Alle skal ha liggeunderlag
–       Påmelding ved oppmøte til oppmøteansvarleg/koronavakt
–       Minst 1 meter mellom kvar person vert praktisert
–       Desinfisering av utsette overflater vert gjort ved jamne mellomrom
–       Ingen fysisk kontakt mellom funksjonær og skyttar
–       Visitering av våpen vil bli gjort av skyttar mens standplasskontrollør ser på
–       Felles opphaldsrom vil verte stengt

Les oppdaterte smittevernreglar på DFS sine sider