Hytteholstemnet 2021 -PEAB K. Nordang

Hytteholstemnet 2021 starter onsdag 22/7. Omlag 100 skyttarar er påmeldt. Vi har utvida bana vår til 10 skiver på 100m og 12 skiver på 200m. Vi får vi ikkje brukt alle skiven pga avstandskrav, men vi har 9 skiver på 200 og 7 skiver opå 100meter i bruk.

Husk smittevern når du er er på bana.

Live visning og live resultat finn du i menyen «Live frå skytebana»